Активиране на скрипт и асоциране към скрипт (Съдържа име на събития, при които стартира скрипт.) Атрибута се използува заедно с атрибут for.