Посочва начина на кодиране на данни във форми при обръщане към сървъра. Може да приема следните стойности:
application/x-www-form-urlencoded (по подразбиране) - нормална кодировка на данни в HEX-формат.
multipart/form-data - използува се с <input type="file">
text/plain - употребява се за форми, изпращани по e-mail.