Съдържа адрес на видео-клипа или VRML-описания за изобразяване в елемента.