Блокира стила (Може да се използува в скриптове за превключване между различни сорсове със стил). Може да приема стойности true или false или да постъпи като атрибут-флаг.