Посока на движение (ляво дясно или обратно) на текста в бягащ ред. Възможни стойности: