Атрибут-флаг, съобщава на браузера, че скрипта не изменя съдържанието в страницата (при това браузера може бързо да направи рендеринг на страницата).