Атрибут-флаг, показва, че обекта ще бъде обявен, но не обработен (например, когато обекта е параметър на друг обект).