Определя начина на обработка на данни, свързани с обекта.