Определя брой колони, които се обединяват в една клетка.(продължаване на клетката през няколко колони -обединява колони)