Поставя брой колони в таблица - предоставя възможмост за бързо изчисляване размера на таблици.