Посочва адреса на съхраняване на class-файл, указан в атрибута code.