Посочва адреса на class-файла, който ще бъде зареден и изпълнен. Адреса трябва да е в относителния път, зададен в атрибута codebase.