Този атрибут включва URL на страници или друг източник на цитати (таг <blockquote>), обратно (поравка) на тагове <del>, <ins>.