Атрибут-флаг, показва включен ли е чекбокс или радиобутон.