Задава символ, по който ще се подравнява текст (ако свойството align е зададено в char).