Определя размера на долното поле (празно пространство между края на съдържанието на елемента и най-отдалечения от него обект).