Задава празното пространство около фрейма (в пиксели). Дадения атрибут не е указан в спецификацията HTML 4.0.