Може  да направите фона на страницата неподвижен (при скролиране на страницата нагоре-надолу фона няма да се мести заедно с нея). Това става с атрибута BGPROPERTIES="fixed" разположен след атрибута BACKGROUND. Ето така:

<BODY BACKGROUND="image.jpg" BGPROPERTIES="fixed"> 

За съжаление, BGPROPERTIES се разпознава само от Internet Explorer. При разглеждане с Netscape Navigator фона няма да е неподвижен.

Може да приема две стойности: scroll - разрешава преместване или fixed - забранява преместване.