Контрол на движещ се текст (scroll,slide,alternate) Бягащи редове. Може да приема следните стойности: