Приема целочислена стойност от -10 000 до 10 000, характеризира силата на звука в говорителите (0 означава равенство).