Съдържа списък от концептуални категории, свързани с обекта (разделя се със запетая).