Свързване към архивирана версия на апплета и негови файлове, зареждането може да съкрати общото време за зареждане на страниците.