Указва цвета на активирана хипервръзка. Препоръчва се използаването на стилове