Задава адрес(URL) на CGI скрипт за формата или меил адрес (започва с префикса mailto:) на които ще се изпрати формата.