Съдържа списък за кодиране на данни, въвеждани в форми (разделят се с интервали или запетаи).